Familieret

Familieret

Separation, skilsmisse, forældremyndighed m.v.:

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, kan der rejse sig flere spørgsmål mellem din ægtefælle/samlever og dig.

 • separation og skilsmisse - hvordan og hvorledes?
 • ægtefællebidrag - hvor meget har jeg krav på og hvor længe?
 • hvad skal der ske, hvis jeg finder en ny partner?
 • deling af fællesbo - hvad har jeg krav på?
 • hæfter jeg også for min ægtefælles/samlevers gæld?
 • hvorledes skal der forholdes med vore pensionsordninger?
 • husk at der som udgangspunkt er fælles forældremyndighed
 • barnets bopæl kan bestemmes af retten, såfremt der er uenighed mellem forældrene
 • hvis der mellem forældre ikke eksisterer et samarbejde omkring børnene, er der mulighed for via en retssag at få ophævet den fælles forældremyndighed

Jeg har mange års erfaring med familieretlige sager, og kan rådgive dig, hvis du skulle få brug for hjælp.

Tvangsfjernelse:

Er et eller flere børn blevet tvangsfjernet, - eller har Kommunen truet med det, har du brug for en advokat, der har et godt kendskab til den slags sager.

Kontakt mig med det samme, og lad os tage en drøftelse om mine muligheder for at hjælpe dig.

Ved tvangsfjernelsessager, der behandles i Børn- og Ungeudvalget betaler Kommunen alle udgifter til din advokat.

Testamenter:

Lever du i et papirløst forhold, bør du overveje at få lavet et testamente, hvor du og din partner sikrer hinanden bedst muligt i tilfælde af dødsfald.

Hvis I er gift, og I har børn fra tidligere forhold, er det vigtigt at få oprettet et testamente.

Uanset størrelsen af din formue er der altid gode grunde til at oprette et testamente

 • du bestemmer selv, hvad der skal ske med din formue
 • du kan sikre dine efterladte, herunder at den arv, som du giver, bliver særeje for modtageren og derved ikke skal deles med dit barns eventuelle ægtefælle i tilfælde af dit barns separation/skilsmisse

Dødsbo:

Behandling af dødsboer kan være en besværlig sag for de efterladte.

Der kan opstå problemer i forbindelse med udfyldelse af skemaer til brug for boets udlevering til privat skifte, og den efterfølgende behandling af dødsboet, herunder afvikling af aktiver, salg af boets ejendom, udarbejdelse af åbnings-status og udarbejdelse af boopgørelse.

Kontakt mig for rådgivning m.v., herunder oplysning om mit honorar for medvirken ved boets behandling.

Kontakt Advokat Mogens Freinsilber