Køb og salg af fast ejendom

Boligadvokat Randers
Køb og salg af fast ejendom

Det er vigtigt, at du kontakter din advokat, inden du køber hus - også gerne inden du går til ejendomsmægler eller i dit pengeinstitut.

Ved telefonisk henvendelse kan du straks få alle nødvendige oplysninger i forbindelse med dit køb eller salg af fast ejendom, herunder oplysning om mit salær.

Skriv aldrig under på en købsaftale før du har talt med din advokat, eller få under alle omstændigheder mægleren til at indføje følgende 2 bestemmelser i købsaftalen:

Advokatforbehold: "Nærværende købsaftale er i sin helhed betinget af, at købers advokat godkender købsaftalen"

Pengeinstitutforbehold: ”Nærværende købsaftale er i sin helhed betinget af, at købers pengeinstitut godkender handelen”

Hvis du handler uden medvirken af ejendomsmægler, hvad enten du er køber eller sælger, udfærdiger jeg gerne overdragelsesaftalen og det digitale skøde - og klarer de øvrige papirer i forbindelse med dit køb/salg af fast ejendom.

Kontakt mig for oplysning om mit salær for min medvirken i handel uden medvirken af ejendomsmægler.

Kontakt Advokat Mogens Freinsilber