Om Freinsilber

Advokat Mogens Freinsilber

Baggrund

  • Advokat, Møderet for Landsret
  • Cand.jur fra Københavns Universitet i 1976
  • Advokatbeskikkelse af Justitsministeriet i Danmark i 1980 i henhold til gældende regler for Advokatsamfundet
  • Møderet for Landsret i 1988
  • Offentlig forsvarer ved Retten i Randers siden 1990

Forsikring

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS har tegnet advokatansvarsforsikring i CNA, Hammerensgade 6, 1., 1267 København K under policenr. 460-13531. Advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed foretaget af Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS i såvel Danmark som udenlands.

Værneting

Advokat Mogens Freinsilber anvender ikke særlige aftaler om lovvalg eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Klage

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retspleje-lovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS og/eller utilfredshed med advokat Mogens Freinsilbers adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Klientbankkonto

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber ApS har klientbankkonti i Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af et pengeinstituts konkurs får indskyderne dækning i henhold lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000,00 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i pengeinstituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Det gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.  Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Medlemsskaber

Advokatfirmaet Mogens Freinsilber er medlem af

  • DanskeBOLIGadvokater
  • DanskeFAMILIEadvokater
  • DANSKE ADVOKATER
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
Danske Boligadvokater

 

Danske Familieadvokater
Brancheforeningen Danske Advokater
Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Ønsker du at vide mere om, hvad Advokatfirmaet Mogens Freinsilber kan hjælpe dig med?

Kontakt Freinsilber