Retssager

Retssager

Jeg repræsenterer klienter i retssager ved byret og landsret.

Jeg har en betydelig erfaring i retssagsbehandling, herunder retssager om mangler ved fast ejendom. 

Inden en retssag undersøger jeg, om du har mulighed for at søge om fri proces, såfremt dine økonomiske forhold opfylder betingelserne for fri proces.

Er indtægten højere end grænsen for fri proces, undersøger jeg, om sagen kan dækkes af en eventuel forsikring med retshjælpsdækning.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale, inden du bestemmer dig for, om en sag skal startes op.

Det er vigtigt, at der tages en drøftelse om, hvorvidt du kan opnå en forhandlings-mæssig løsning, så en eventuel retssag kan undgås, og du derved kan spare væsentlige omkostninger/udgifter.

Ansættelsesret:

Har du problemer med din arbejdsgiver, eller har du andre arbejdsretlige problemer, kan jeg måske være dig behjælpelig.

Ved fyring kan du måske have problemer med:

  • at få udbetalt din resterende løn
  • at få udbetalt dine feriepenge
  • at rejse krav om godtgørelse for uberettiget afskedigelse

Bliver du opsagt/bortvist fra din arbejdsplads, kan du kontakte mig for at høre, om din arbejdsgiver nu også er i sin gode ret til at opsige/bortvise dig.

Skulle du blive arbejdsløs og oppebære understøttelse, kan der opstå problemer med A-kassen, hvor advokatbistand ligeledes vil være fornuftigt.

Jeg har mange års erfaring bl.a. som advokat for flere fagforeninger.

Kontakt Advokat Mogens Freinsilber