Ydelser

Køb og salg af fast ejendom
Det er vigtigt, at du kontakter Advokat Freinsilber, inden du køber hus - også gerne inden du går til ejendomsmægler eller i dit pengeinstitut.
Straffesager
Som borger i Danmark har du, hvis du er blevet sigtet og/eller tiltalt i et strafferetligt forhold, krav på at få beskikket en forsvarer.
Familieret
Freinsilber hjælper dig med separation, skilsmisse, forældremyndighed, tvangsfjernelse, testamenter eller dødsbo.
Retssager
Jeg har en betydelig erfaring i retssagsbehandling, herunder retssager om mangler ved fast ejendom.